Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Výhody certifikátu

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že kvalita poskytovaných služieb je v cestovnom ruchu kľúčovým faktorom úspechu. Pod pojmom kvalita služby rozumieme schopnosť poskytovateľa služby vytvoriť so spoluúčasťou zákazníka požadovaný výkon na základe očakávaní zákazníka na úrovni, ktorú požaduje. Kvalita vyjadruje súhrn užitočných vlastností a znakov služby, ktoré jej dávajú schopnosť uspokojovať potreby a očakávania zákazníka. Keďže služba uspokojuje potreby zákazníka, on kvalitou rozumie súlad jeho predstáv o službe so skutočnosťou. Subjektivita robí kvalitu zložitou vlastnosťou z hľadiska dohody. Podobný problém vzniká aj pri snahe definovať spokojnosť zákazníkov.

Certifikované organizácie získajú prestížnu, medzinárodne porovnateľnú značku Q, ktorá pre zákazníka predstavuje prísľub kvality služieb a zároveň je ocenením práce všetkých zamestnancov organizácie pôsobiacej v cestovnom ruchu.

Medzi najdôležitejšie efekty systematického zvyšovania kvality služieb prostredníctvom zapojenia sa do SSKS CR patria:

  • vyššia kvalita sa prejaví vo forme spokojných zákazníkov a spokojný zákazník je prísľubom budúcich ziskov,
  • lepšie a kvalitnejšie riadenie môže ušetriť náklady,
  • kvalita zvyšuje náskok pred konkurenciou,
  • vytvorenie priateľskejšej atmosféry na pracovisku a z toho vyplývajúci stabilnejší pracovný kolektív, menšia fluktuácia personálu a eliminácia stresujúcich situácií,
  • kvalita má marketingovú hodnotu,
  • dlhodobá a systematická starostlivosť o kvalitu môže prilákať viac zákazníkov ako drahá reklama.

Všeobecné výhody vyplývajúce zo zavedenia Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu môžeme rozdeliť do troch skupín podľa konkrétneho segmentu, ktorého sa týkajú:

Prínosy zo zavedenia SSKS CR

1.5.2016 13:15:26 - aktualizované 15.6.2016 11:09:25 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load