Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

II. stupeň SSKS CR

Hlavným cieľom II. stupňa SSKS CR je ďalší rozvoj systému zavedeného v prvom stupni a overovanie dosiahnutej úrovne kvality poskytovaných služieb. 

Absolvovanie certifikácie II. stupňa naučí organizáciu správne pracovať s informáciami, ktoré získajú meraním kvality, na ktoré sa využíva externé hodnotenie, dotazníkový prieskum a mystery shopping (skryté overenie kvality poskytovanej služby). Pokiaľ majú byť tieto informácie užitočné, musia sa pretaviť do ďalšieho akčného plánu. Certifikácia v II. stupni však nutne neznamená, že organizácia poskytuje svojim zákazníkom vyššiu kvalitu! Získanie certifikácie II. stupňa znamená, že organizácia si osvojila použitie vyspelejších nástrojov manažmentu kvality.

Aby sa organizácia mohla certifikovať v II. stupni SSKS CR, musí byť držiteľom certifikátu I. stupňa SSKS CR aspoň 12 mesiacov. Okrem toho musí organizácia:

  • naďalej spĺňať všetky požiadavky I. stupňa,
  • preskúmať a obnoviť vlastnú víziu,
  • zabezpečiť záväzok kvality pracovníkov,
  • nominovať pracovníka, ktorý absolvuje školenie a získa certifikát Trénera kvality II. stupňa.

Základný rozdiel medzi prvým a druhým stupňom certifikácie spočíva v reálnom overovaní dosiahnutej úrovne kvality v mieste certifikovanej organizácie, a to prostredníctvom merania kvality služieb:

  • prieskumom medzi zákazníkmi,
  • prieskumom medzi vedúcimi pracovníkmi,
  • prieskumom medzi pracovníkmi,
  • vypracovaním profilu silných a slabých stránok,
  • realizáciou mystery shoppingu.

Súčasťou požiadaviek Štandardu na certifikáciu v II. stupni SSKS CR je aj vypracovanie akčného plánu.

Podrobné informácie o napĺňaní uvedených požiadaviek sprostredkujú školitelia/regionálni koordinátori na školeniach Trénerov kvality II. stupňa.

Tréner kvality II. stupňa

Tréner kvality je zodpovedný za správny prenos myšlienok a rozvinutie predpokladov pre uplatňovanie systému zvyšovania kvality v konkrétnej organizácii. Jeho hlavnou úlohou je podpora všetkých ostatných pracovníkov pri plnení úloh vyplývajúcich z požiadaviek SSKS CR. Po návrate zo školenia je úlohou Trénera kvality čo najskôr informovať ostatných pracovníkov organizácie o jeho obsahu.

Podľa Štandardu SSKS CR je Tréner kvality II. stupňa SSKS CR osoba, ktorú určila organizácia a úspešne absolvovala predpísané školenie organizované centrom pre školenia získala certifikát tréner kvality II. stupňa SSKS CR.

Žiadosť o certifikáciu

Žiadosť o získanie certifikátu SSKS CR si organizácia podáva v certifikačnom mieste (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) prostredníctvom webového rozhrania.


Poplatky za školenie a certifikáciu II. stupňa

Položka
Cena v EUR bez DPH
DPH 20 %
Cena v EUR s DPH
 Školenie tréner kvality II. stupňa
 180,0036,00
 216,00
 Certifikácia II. stupňa
alebo
Obnovenie platnosti certifikátu
II. stupňa po uplynutí certifikačného
obdobia (3 roky)
 360,00 72,00 432,00
30.4.2016 16:43:34 - aktualizované 12.4.2017 11:04:36 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load