Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

O nás

Aby sa Slovensko mohlo úspešne rozvíjať, potrebuje diverzifikovanú ekonomiku, v ktorej budú mať zastúpenie aj nevýrobné odvetvia a sektory ako cestovný ruch, v ktorom pôsobí viac ako 20 tisíc podnikateľov. Cestovný ruch je preto nevyhnutné podporovať ako jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví s potenciálom vysokého rastu. K jeho ďalšiemu rozvoju prispieva aj Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu.

Realizátorom a gestorom Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Systém vychádza zo strategického cieľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, ktorým je „zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti“. Aktivity zvyšovania kvality služieb v cestovnom ruchu sú jedným z prvkov, ktoré by mali prispieť k napĺňaniu stanoveného strategického cieľa.

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) sa implementuje na základe požiadaviek Štandardu SSKS CR, ktorý vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Na jeho tvorbe sa podieľali aj nasledujúce profesijné organizácie, ktoré sa tak pripojili k spoločnej snahe zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb na Slovensku:

  • sektor hotelierstva a gastronómie – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky,
  • sektor sprievodcov – Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Zväz múzeí na Slovensku,
  • sektor zimných lyžiarskych stredísk – Lavex – Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov,
  • sektor turistických informačných centier – Asociácia informačných centier Slovenska,
  • sektor kúpalísk a aquaparkov – Zväz cestovného ruchu.
30.4.2016 14:41:30 - aktualizované 12.4.2017 11:02:04 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2019
load