Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Ako sa certifikujú organizácie, ktoré majú viac prevádzok?

Pre jednotlivé prevádzky príp. obchodné miesto je potrebná úplná žiadosť o certifikáciu. Obsahovo by sa žiadosť mala zameriavať na miestne špecifiká príslušnej prevádzky (pobočky). V každej prevádzke musí byť ako tréner kvality I. stupňa SSKS CR vyškolený jeden pracovník. Spolu s hlavnou prevádzkou možno certifikát udeliť iba odlúčeným pracoviskám s maximálne tromi pracovníkmi, ktoré sú riadené z hlavnej prevádzky. K hlavnej prevádzke môže byť priradených najviac 5 odlúčených pracovísk, t.j. každé odlúčené pracovisko môže mať maximálne troch pracovníkov. Ak odlúčené pracoviská nemajú svojho vlastného trénera kvality I. stupňa SSKS CR, je za starostlivosť o ne zodpovedný tréner kvality I. stupňa SSKS CR z hlavnej prevádzky. Platnosť certifikátu pre I. stupeň SSKS CR odlúčeného pracoviska je viazaná na platnosť certifikátu hlavnej prevádzky. 
30.4.2016 20:50:45 - aktualizované 9.6.2016 16:14:24 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load