Aplikácia Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR)
je dostupná pre tieto operačné systémy:
AndroidiOS
www.as4u.cz